Štampanje u visokoj rezoluciji i do 3200mm širine. Boja na bazi rastvarača je izuzetno otporna na UV zračenje i atmosferske uticaje. Materijali: papir, samolepljiva PVC folija, PVC cirade, cast film, one way vision (prozorska grafika). Pogodno za spoljno i unutrašnje brendiranja prodavnica, tezgi, fasada, vozila, benzinskih pumpi, bilborda, promotivnih proizvoda, svetlećih znakova ...

Digitalna štampa velikog formata je moderna tehnologija koja ima brojne prednosti. Glavne prednosti se ogledaju brzom i kvalitetnom štampom za koju tiraž ili format nije prepreka.